Uniwersytecka Komisja Nauki

University Science Commission

UKN

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

V kadencja - 2012/2016

  Strona główna Aktualności O nas Spotkania UKN Ważne strony WWW  

 

 

 

CZŁONKOWIE UKN w V kadencji

 

 

LP

Uniwersytet

Prorektor

Adres

 

1

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

Dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB
Prorektor ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą

 

Uniwersytet w Białymstoku 

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

15-097 Białystok 

tel.: (85) 745-70-65

fax: (85) 744 77 49
prekt-n@uwb.edu.pl

2

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1314

20-031 Lublin

tel.: (81) 537-52-05

fax: (81) 537-59-89
ryszard.debicki@umcs.lublin.pl

prorekt@poczta.umcs.lublin.pl

3

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański

Ul. Bażyńskiego 1a

80-952 Gdańsk

tel.: (58) 523 20 41 lub wew. 20 41,

fax:  (58) 523 24 37,
rekdsn@ug.gda.pl

4

Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

pok. nr 35

12 663 11 42

12 663 12 50

fax: 12 422 66 65

prorektor.nauka@uj.edu.pl

5 Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Marek Przeniosło
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Magdalena Antoniak
tel.: (41) 349 72 04
prorektor.ds.nauki@ujk.edu.pl

 

6

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

Prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

tel. 52 34 19 108

fax 52 341 47 73

 slawkacz@ukw.edu.pl

7

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

Dr Dominik Antonowicz

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Gagarina 11

87-100 Toruń
tel. +48 56 611-42-28,
fax +48 56 654-29-44
pelnomocnik-Antonowicz@umk.pl 

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
środa: godz. 12:00 - 14:00
czwartek: godz. 12:00 - 14:00 

8

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

P.T. Dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv, prof. KUL

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
(początek kadencji od dnia 29 maja 2015 roku)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel.: (81) 445 41 38;
fax: (81) 445 39 93;

prorektor@kul.pl

9

Uniwersytet Łódzki  

Prof. dr hab. Antoni Różalski
Prorektor ds. Nauki

Uniwersytet Łódzki
Ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

(42) 635 40 24, 678 89 84
(poniedziałek: 12.00 - 14.00, czwartek: 8.30 - 9.30)
prornauka@uni.lodz.pl  

10

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Jacek Witkoś

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ul. H. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

tel.: (61) 829 43 67

fax: (61) 829 44 44

wjacek@amu.edu.pl

 

11

Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Janusz Słodczyk
Prorektor ds. nauki i finansów

Uniwersytet Opolski

Ul. Oleska 48

45-052 Opole

tel.: (77) 541 59 03/04/05

fax: (77) 54 16 000

rektorat@uni.opole.pl

12 Uniwersytet
Rzeszowski

Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Prorektor ds. nauki

 

Uniwersytet Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel.: (17) 872 10 13
prorektordsnauki@univ.rzeszow.pl
13

Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Marek Górski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin

tel. 91 444 1155

tel./fax: 91 444 1199  

pronauk@univ.szczecin.pl  

 

14

Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

Uniwersytet Śląski

Ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

tel.: (32) 359 14 10, 359 20 30

fax: (32) 359 20 35

andrzej.kowalczyk@us.edu.pl

15

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Prorektor ds. nauki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

ul. Michała Oczapowskiego 2

p. 112

10-719 Olsztyn

tel.: (89) 523-35-67, 34-60

tel./fax: (89) 524 04 08

jerzyj@uwm.edu.pl

zmorze@uwm.edu.pl 

 

16

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy

Uniwersytet Warszawski

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021

prorektorbad@adm.uw.edu.pl 

anowak@mail.wz.uw.edu.pl   

17

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Prof. dr hab. Adam Jezierski

Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

tel. +48 71 375 22 70, +48 71 344 73 66

fax +48 71 343 68 48

prorscie@uni.wroc.pl   

18

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Prof. dr hab. Cezary Mik

Prorektor ds. nauki i rozwoju

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

p. 430, tel. (022) 561 89 52

fax. (022) 561 88 08

c_mik@uksw.edu.pl

mgr Katarzyna Popiołkiewicz  k.popiolkiewicz@uksw.edu.pl

19

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. dr hab. Józef Stala
Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Kanonicza 25

31-002 Kraków

tel. (12) 421 84 16
(w godzinach dyżurów: poniedziałek 13.00-15.00)

rektorat@upjp2.edu.pl

 

20

Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Zdzisław Wołk

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

tel. (68) 328 32 90, fax. 328 32 98

ProrektorDN@uz.zgora.pl

21 Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Szczepan Biliński

Honorowy Przewodniczący

 

Uniwersytet Jagielloński
Ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel.: (12) 664 50 95
szczepan.bilinski@uj.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*stan na dzień: 03-06-2015

 

 


[Up] [Regulamin] [Prezydium] [Członkowie UKN]

 

 

Home Aktualności O UKN Spotkania UKN Ważne strony

 

 

 


 

 

Home | Regulamin | Prezydium | Członkowie UKN

 

 

ARCHIWUM Z IV KADENCJI UKN

 

 
Nad zawartością strony czuwa mgr Beata Kryśkiewicz
Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące strony prosimy kierować do:  beatabest@adm.uw.edu.pl
 
 

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 05 grudnia 2016