Uniwersytecka Komisja Nauki

University Science Commission

UKN

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

V kadencja - 2012/2016

  Strona główna Aktualności O nas Spotkania UKN Ważne strony WWW  

 

 

 

PROGRAM POSIEDZENIA 

Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN) 

5 kwietnia 2013 

Miejsce spotkania:  Uniwersytet Warszawski
Adres:  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW, III piętro,  Sala Senacka (308)

   

11:00

Powitanie członków UKN w kadencji 2012-2014:

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Ryszard Dębicki – Przewodniczący UKN.

 

11:15 

Sprawy organizacyjne UKN:

– wybór Wiceprzewodniczących i Sekretarza UKN

 

11:45 

Prezentacja: Ocena bibliometryczna jednostek i pracowników naukowych

Piotr Gołkiewicz, Elsevier Urban and Partner

12:30 

Plan pracy UKN w V kadencji, w tym 

Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie dotacji na badania statutowe

(wniosek KRUP).

13:00 

Wolne wnioski. 

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki - Przewodniczący UKN

13:30 

Obiad i zakończenie obrad – Klub Profesorski UW

Materiały ze spotkania:

 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI NAUKI
5 kwietnia 2013, Uniwersytet Warszawski


1. Posiedzenie otworzył przewodniczący UKN, prof. Ryszard Dębicki, który powitał uczestników spotkania, w szczególności przedstawicieli uniwersytetów dołączających do składu Komisji, tj. przedstawicieli z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. WYBORY WICEPRZEWODNICZĄCYCH ORAZ SEKRETARZA UKN.
 Przewodniczący UKN zaproponował dwóch kandydatów
na Wiceprzewodniczących UKN – dr. hab. prof. UwB Beatę Godlewską-Żyłkiewicz, Prorektora ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna, Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego.

Członkowie UKN nie zgłosili innych kandydatów na stanowiska Wiceprzewodniczących.

Wyniki głosowania Zastępców Przewodniczącego Komisji:
Głosujących: 14
 Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz:
osób za: 13 / osób przeciw: 0/ wstrzymało się osób: 1
 Prof. Grzegorz Węgrzyn:
osób za: 13 / osób przeciw: 0/ wstrzymało się osób: 1

W głosowaniu jawnym uczestniczyli wszyscy obecni Członkowie UKN i wybrali jednogłośnie na Zastępców Przewodniczącego UKN
(Uchwała nr 1 UKN):
 Prof. Beatę Godlewska-Żyłkiewicz oraz
 Prof. Grzegorza Węgrzyna Na wniosek Przewodniczącego na stanowisko Sekretarza UKN została powołana Prof. Izabela Sosnowska, dotychczasowa Sekretarz UKN.

Członkowie Komisji poparli wniosek przewodniczącego jednogłośnie (Uchwała nr 2 UKN).

3. Prof. Dębicki zaproponował, by przedłożyć Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich projekt zmiany w Regulaminie UKN poprzez dodanie po punkcie 10 następującego zapisu: Na wniosek Przewodniczącego były Przewodniczący Komisji może uzyskać status Honorowego Przewodniczącego (Uchwała nr 3 UKN).

Członkowie Komisji poparli wniosek przewodniczącego jednogłośnie.

4. Następnie głos zabrali przedstawiciele Elsevier, Piotr Gołkiewicz oraz Igor Hundziak. Omówili oni temat pt. Ocena bibliometryczna jednostek i pracowników naukowych. Ich prezentacje How to improve research performance? [pdf] oraz Performance Presentation [pdf] są dostępne na stronie internetowej UKN.

W dyskusji udział wzięli:
Prof. Ryszard Dębicki, Prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło, Prof. Sławomir Kaczmarek, Prof. Włodzisław Duch, P.T. Prof. Andrzej Derdziuk OFMCap, Prof. Antoni Różalski, Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Prof. Sylwester Czopek, Prof. Jerzy Jaroszewski,
Prof. Alojzy Z. Nowak, Prof. Grzegorz Węgrzyn, Prof. Cezary Mik, Prof. Janusz Gil, Prof. Szczepan Biliński


5. Przewodniczący UKN podjął dyskusję na temat uchwały w sprawie dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostek naukowych. Uchwała powinna w sposób przejrzysty unaoczniać fakt, iż dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych w sposób istotny warunkuje zdolność danej jednostki do prowadzenia badań naukowych na odpowiednio wysokim poziomie oraz jej konkurencyjność i możliwość dalszego rozwoju, stąd też spadająca w ciągu ostatnich lat wysokość dotacji w istotny sposób wpływa na jakość prowadzonych badań oraz na możliwość utrzymania infrastruktury badawczej. Utrzymanie dotacji na konkretnym poziomie jest sprawą niezwykle istotną. (Uchwała nr 4 UKN).

W dyskusji udział wzięli:
Prof. Jerzy Jaroszewski, Prof. Ryszard Dębicki, Prof. Włodzisław Duch, Prof. Szczepan Biliński, Prof. Marek Przeniosło, Prof. Sławomir Kaczmarek, Prof. Sylwester Czopek, prof. Alojzy Z. Nowak,
Prof. Adam Jezierski, Prof. Cezary Mik, prof. Janusz Gil.


6. Termin kolejnego spotkania UKN ustalono na 4 - 6 lipca 2013
w Uniwersytecie Zielonogórskim. Propozycje tematów na kolejne posiedzenie:
 Konsorcja vs wsparcie budżetu na badania
 Formy współpracy z ośrodkami pozauniwersyteckimi – jak aparatura może służyć współpracy komercyjnej
 Odniesienie się do założeń nowych ustaw
 Dyplomy i studia wspólne


Na tym spotkanie zakończono.

sporządziła: mgr Beata Kryśkiewicz
Warszawa, 15 kwietnia 2013 r.


W spotkaniu udział wzięli:
1. UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB
Prorektor ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą
2. UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Prof. dr hab. Ryszard Dębicki
Prorektor ds. Nauki
3. UNIWERSYTET GDAŃSKI Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego
4. UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
5. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY Prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
6. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA Prof. dr hab. Włodzisław Duch
Prorektor ds. Badań Naukowych i Informatyzacji
7. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI P.T. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
8. UNIWERSYTET ŁÓDZKI Prof. dr hab. Antoni Różalski
Prorektor ds. Nauki
9. UNIWERSYTET RZESZOWSKI Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Prorektor ds. nauki
10. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
Prorektor ds. nauki
11. UNIWERSYTET WARSZAWSKI prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy
12. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI prof. dr hab. Adam Jezierski
Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
13. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Prof. dr hab. Cezary Mik
Prorektor ds. nauki i rozwoju
14. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Prof. dr hab. Janusz Gil
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
15. UNIWERSYTET JAIELLOŃSKI Prof. dr hab. Szczepan Biliński
16. UNIWERSYTET WARSZAWSKI Prof. dr hab. Izabela Sosnowska
Sekretarz UKN
17. UNIWERSYTET WARSZAWSKI Mgr Beata Kryśkiewicz
Asystent Sekretarza UKN

 


 

 

Home

 

 

ARCHIWUM Z IV KADENCJI UKN

 

 
Nad zawartością strony czuwa mgr Beata Kryśkiewicz
Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące strony prosimy kierować do:  beatabest@adm.uw.edu.pl
 
 

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 05 grudnia 2016